top of page

הצהרת נגישות

בעמוד זה תמצאו את הצהרת הנגישות של אתר אברקדברא
אשר נכתבה בהתאם לתקנות המופיעות בתקנות לשיווין זכויות לאנשים עם מוגבלות (התאמות נגישות לשירות), תשע"ג

הצהרת נגישות 

  •  העסק אברקדברא הוא עוסק פטור בתחום תכשיטים ורוקחות טבעית. בעת הכנת האתר התייחסנו לתקנות הנגישות ונקטנו בצעדים  רבים כדי לשפר את הנגישות באתר לנוחות כל המשתמשים: בוצעו התאמות של צבעים בהתאם לתקנות הנגישות וכן גדלי טקסטים, נראות של פסקאות טקסט כל גבי הרקע וצמצום מקרים של טקסט המופיע על תמונות.  

  •  באתר בוצעו תהליכי נגישות בהתאם לתקן AA

  • 'האתר הותאם  למיטב ידיעתנו לטכנולוגיות להקראת מסך, ניווט במקלדת וכו'

  • ניתן להגיע פיזית אל החנות בקדימה צורן, ואנו נדאג שכל צרכי הנגישות הדרושים יהיו מותאמים לכם

  • רכזת הנגישות של הארגון שלנו היא - דנה קציר, מנהלת האתר, מספר הטלפון לפניות הוא  052-2304265

  • ניתן לפנות בכל שאלה בהודעת סמס או בווטסאפ.

איש קשר לצרכי נגישות האתר - דנה קציר, מנהלת האתר

052-2304265

bottom of page