top of page
Herb Plants

צמחים בליקוט וייבוש מסורתי

צמחים שאני מלקטת ומייבשת בייבוש מסורתי כדי לשמור על התכונות שלהם. ניתן להשיג צמחים לפי עונות השנה.