top of page
Herb Plants

צמחים בליקוט וייבוש מסורתי

צמחים שאני מלקטת ומייבשת בייבוש מסורתי, המלוקטים לפי עונות השנה. הייבוש נעשה בעדינות  כדי לשמור על התכונות שלהם. ניתן להשיג צמחים לפי עונות השנה.

bottom of page